Regulamin

WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy doProjektora.pl, znajdujący się na stronie pod adresem doprojektora.pl umożliwia Kupującemu dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Właściciel sklepu:

TIT-POLAND s.c.

Młynarska 7

01-205 Warszawa

NIP 526-273-10-90

Powyższy adres jest adresem głównej siedziby firmy, nie prowadzimy pod tym adresem sprzedaży w otwartym punkcie. Wysyłka towaru może odbywać się z magazynów firmy znajdujących się poza jej główną siedzibą. Odbiór osobisty możliwy jest pod adresem głównej siedziby firmy po wcześniejszym potwierdzeniu przez sklep doProjektora.pl możliwości odbioru.

2. Do poprawnego korzystania z serwisu doprojektora.pl wymagana jest przeglądarka internetowa Firefox lub Internet Explorer 9.0 lub wyższa z zainstalowaną wtyczką Macromedia Flash 6.0 lub wyższą oraz obsługą JavaScript.


OCHRONA DANYCH

3. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez serwis internetowy doprojektora.pl (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) oraz na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego.

4. Dane osobowe Kupującego, chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom i są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna - sprzedaży towarów i usług. Dane teleadresowe nie są wykorzystywane w celach marketingowych.

5. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego doProjektora.pl

6. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

7. Warunkiem realizacji zakupu jest akceptacja regulaminu i prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, który jest zamieszczony na stronach sklepu internetowego.

8. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

9. Kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

10. Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu jego potwierdzenia.

11. Sprzedawca internetowy informuje, iż zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy towarów wraz z oznaczeniem ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient kierując się informacjami zawartymi na stronie sklepu internetowego składa własną ofertę. Sprzedawca może ją przyjąć lub odrzucić. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest wówczas otrzymanie przez klienta od e-sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

12. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 7 dni będą anulowane.

13. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Dostępność produktów uzależniona jest od stopnia wyczerpania zapasów dlatego w przypadku braku towaru w magazynie Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany jak również o terminie realizacji zamówienia.

14. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a TIT-POLAND s.c. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

15. Zapłata za towar uiszczana jest gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki bądź lub tradycyjnym przelewem na stronie www. Kurier jest upoważniony do odbioru gotówki za zakupiony produkt.

16. Po uiszczeniu opłaty Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.

ZWROTY I WYMIANY TOWARU

17. Kupujący może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni licząc od daty zakupu zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. (Dz. U. Z 2000 r. Nr 2 poz. 271), poprzez zwrot towaru w stanie nienaruszonym (zapieczętowanym).

18. Zwracany towar powinien być wysłany na adres:

TIT-POLAND s.c.

Młynarska 7

01-205 Warszawa

19. Nie odbieramy zwrotów przesyłek za pobraniem. Podstawą przyjęcia zwrotu jest dołączenie dokumentu sprzedaży.

20. W przypadku zwrotu towaru prosimy Kupującego o podanie numeru konta bankowego w celu ograniczenia kosztów związanych z przesłaniem pieniędzy, na przesłanie których mamy 7 dni roboczych.

21. Sklep internetowy doProjektora.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Kupującego, który zwraca zamówiony towar bez podania przyczyny.

22. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

GWARANCJE I REKLAMACJE

23. Towar sprzedawany w sklepie internetowym doProjektora.pl jest objęty gwarancją producenta.

24. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, które powstały podczas transportu, będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru paczki w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia będzie spisanie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera.

25. W przypadku ewentualnych reklamacji należy kontaktować się ze sklepem internetowym doProjektora.pl. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu na adres: TIT-POLAND s.c. Młynarska 7 01-205 Warszawa wraz z dowodem zakupu.

26. Sklep doProjektora.pl ma 14 dni na podjęcie decyzji i poinformowanie Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji.

27. W przypadku uznania reklamacji zakupiony towar podlega naprawie, wymianie lub zwrotowi gotówki.

28. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zakupiony towar jest odsyłany do Kupującego z decyzją: Oddalone.


29. Towar, którego zwrot bądź reklamacja nie zostanie uznana (odesłana po wymaganym terminie, nie zawierająca dowodu zakupu bądź pisma reklamacyjnego, bez metki czy opakowania, zabrudzony) będzie odesłany na koszt Kupującego.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

30. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości w sprawie losu przesyłki czy procedury z nią związanej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22-215-51-69 lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@doprojektora.pl

31. Wszystkie zdjęcia produktów oraz logo marek są własnością producentów.